Tuesday, January 30, 2007

Gabinete Caligari - La culpa fue del cha cha cháSempre me vaig preguntar perquè la gent s'empenyava en dir-li txa txa txa quan en realitat de ritme de txa txa txa només en té un parell de compassos.

No comments: