Tuesday, January 30, 2007

Nacha Pop - La chica de ayerEsta cançó la vaig descobrir anys després en aquella sèrie que dèien havia de ser la referència d'una bona temporada i que va durar ben poquet. "Los 80". Al menos vam sentir moltes d'estes cançonetes

No comments: